Aanvullende bestelinformatie

De verkoper, Prairie by Coco, behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling, geweigerde machtiging voor een betaling met een creditcard op het onderdeel van een bank of om een ​​andere geldige reden. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval worden ingeroepen. 

1. De identiteit van de verkoper zijnde Prairie by Coco en in het bijzonder zijn ondernemingsnummer zijnde 896.755.397 met handelsnaam Verenigde Producties; 

2. Het e-mailadres van de verkoper is info@prairiebycoco.com, het telefoonnummer van de verkoper is +32 474 538 804;

3. De betaalmiddelen zijn contante of creditcardbetalingen via de beveiligde betalingsplatforms die op de website worden aangeboden. De executiemiddelen waarmee de onderneming zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de diensten uit te voeren, bedragen 10 dagen; D e termijn waarbinnen het bedrijf zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de diensten uit te voeren, bedraagt ​​5 dagen voor Belgische bestellingen;

4. Als er klachten of onverwachte problemen zijn na ontvangst van de bestelling, is het essentieel om binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen naar info@prairiebycoco.com met vermelding van "Levering klacht", met ondersteunende foto's;

5. De voorwaarden, de termijn en de procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht zijn terug te vinden in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden ;

6. De voorwaarden waaronder de consument geen gebruik meer zou kunnen maken van het herroepingsrecht, zijn te vinden in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden ;

7. Prairie by Coco verzekert het bestaan ​​van één maand conformiteitsgarantie voor de droogbloemboeketten, met uitzondering van de twee jaar garantie zoals voorzien door de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en een waarborg tegen verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 10 van de AVV;  

De koper heeft onder meer het recht om de verkoper binnen twee jaar na levering (twee maanden voor de droogboeketten) alle producten die niet-conform zijn, kosteloos te laten repareren of vervangen, mits het verzoek wordt ingediend binnen twee maanden na ontdekking van de non-conformiteit (2 weken voor de droogboeketten). Indien binnen de eerste zes maanden (2 weken voor droogboeketten) een non-conformiteit optreedt, wordt de verkoper a priori aansprakelijk geacht. De verkoper kan echter van deze verantwoordelijkheid worden ontheven indien de non-conformiteit te wijten is aan oneigenlijk gebruik door de koper (bijv. Het boeket is in direct zonlicht geplaatst, of de kaars is niet geplaatst of gebruikt volgens de Candle Care & Safety instructies op de website). Indien daarna een non-conformiteit blijkt, kan de verkoper de koper verzoeken te bewijzen dat het om een ​​non-conformiteit gaat die bestond op het moment van levering van het artikel.

8. Er bestaat de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op het Europees platform voor geschillenbeslechting om een ​​procedure voor een minnelijke schikking te starten.